Internet of Things (IoT)

Anno 2018 staat alles in het teken van connecties en netwerken.

Samenwerkingsverbanden op gebied van bedrijfsvoering en logistieke processen en het onderhouden van een gestroomlijnde afstemming tussen operationeel management en uw informatietechnologie zijn essentieel om goed te kunnen presteren in de huidige markt.

De economie is in een fase van hoogconjunctuur en na het tijdperk Internet krijgen we nu het tijdperk Internet of Things. Alles hieromtrent zal iedereen druk bezighouden en dit zal ook de nodige veranderingen in de logistieke operatie en beheersing van de goederenstromen teweegbrengen.

In de komende jaren zal deze innovatie met o.a. Machine Learning, Internet of Things, Robotisering, Drones en verdere automatisering ten grondslag liggen aan vele procesverbeteringen in de steeds verder geïntegreerde logistieke goederenstroom. De mogelijkheden zijn grandioos!

Branches die ooit op hun eigen eilanden innovaties doorvoerden komen door de huidige globalisering steeds meer met elkaar in contact. Daarmee kunnen innovaties uit de Retail sector bijvoorbeeld toegepast worden in de Agrarische sector en vice versa.

Fabrikanten worden middels e-commerce platformen zelf bijvoorbeeld commerciële en logistieke speler door het direct kunnen beleveren van hun eindklanten en kunnen hierdoor een end-to-end klantbeleving realiseren. Daarnaast is er een opkomst van Cloud platformen waarbij vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden, kassaloze winkels, drones die pakketjes bezorgen en vele andere toepassingen.

Al met al bevinden we ons in een hectische tijd waarbij we ervaren dat alles steeds sneller, duurzamer en goedkoper moet worden. Dit betekent ook dat ‘nu’ het juiste moment is om uw koers nog eens opnieuw te bepalen. Waar gaat uw focus naar uit?

Ontdek vooral waar voor uw bedrijf de unieke kans ligt om uw klanten beter te binden en beter te zijn dan de concurrentie. Waar u ook voor kiest, behoudt oog voor uw bedrijfsfundament in de reis van Internet naar Internet of Things!